On som

La seu de l’associació està ubicada en el Casal Cívic de Can Boada;

C/ de Joan d’Àustria, 11 (08225) de Terrassa